Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

ठेगाना : मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

फोन नं : ०८८५३००४०, ०८८५३००९०

फ्याक्स : ०८८५३००९०

इमेल : daorukum@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daorukumwest56/

Twitter : https://twitter.com/daorukum