नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


  

 • स‌घ सस्था सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना २०७५-३-३

  सुचना

 • २०७४ सालको लागि निर्धारित विदा सम्वन्धी सूचना २०७३-१२-२४

  सूचना हेर्नुहोस 

 • इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियार बुझाउने सम्वन्धी सूचना २०७३-१२-१३

 • बढुवा सूचना २०७३-१२-२

  नेपाल सरकार  गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय वढुवा समितिको सचिवालय, रुकुम  सूचना प्रकाशन मिति २०७३/१२/०२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, रुकुमकोट, मालपोत कार्यालय, चौरजहारी नगरपालिकाको कार्यालय चौरजहारी, रुकुममा रिक्त देहायको सेवा, समुह, श्रेणीको पदमा बढुवाद्धारा पदपुर्ति गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं बढुवा समितिका अध्यक्ष वंशीकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा मिति २०७३÷१२÷०१  गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको कार्यालयमा बढुवाको लागी सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हुँदा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा २०(४) र २४ (च) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । देहाय नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समुह,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा पद संख्या–जेष्ठता ३ र कार्यक्षमता २…

 • बढुवाकाे सूचना २०७२-१२-३

  .............. .

 • कर्मचारी मतदाता नामावली २०७२-११-३०

  नेपाल सरकार निजामती कर्मचारी आधिकारीक ट्रेड युनिय निर्वाचन का लागी कर्मचारी विवरण अावस्यक परेकाले देहायकाे ढाँचामा तहाँ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुकाे विवरण तयार पारी सफ्टकपि सहित मिति २०७२।११।३० गते कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुनेगरी पठाइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ । सफ्टकपी यस कार्यालयकाे इमेल daorukum@gmail.com मा उपलव्ध गाराइदिनुहुन सूचित गरिन्छ । कर्मचारी विवरण भर्ने फारामको ढाँचा

 • घुम्ती शिविर संचालन हुने वारे सूचना २०७२-६-१५

      रुकुम जिल्लाको पूर्तिमकाँडा गा.वि.स.को चाइनावगरमा मिति २०७२ असोज २० गते देखी २३ गते सम्म रुकुम जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रदान हुने सेवाहरु उपलव्ध गराउने हुँदा उक्त शिविरमा सम्पर्क गरी सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ । घुम्ती शिविरमा समेटिने गा.वि.स.हरु १)पूर्तिमकाँडा                    ६)आठविसडाँडागाउँ २)सिम्ली                        ७)खोलागाउँ ३)अर्मा                          ८)कोटजहारी ४)गरायला                       ९)विजयश्वरी ५)घेत्मा                         १०)नुवाकोट सेवाहरु१। नयाँ नेपाली नागरिकता वितरण २। फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन ३। अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण ४। विरामी जाँच सेवा÷ परिवार नियोजन सेवा÷स्त्री तथा महिला रोग उपचार तथा परामर्श सेवा ५। व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म,मृत्यु, विवाहदर्ता आदि) ६। पशु उपचार सेवा ७। तरकारी तथा गहुँको विउ…

 • जिल्लास्तरिय छात्रवृत्तिमा छनौट भएको सम्बन्धी सूचन २०७२-४-३१

   सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७१–१२–२२ मा प्रकाशित सूचना वमोजिम जिल्ला स्तरिय छात्रवृत्तिको लागी यस कार्यालयमा पर्न आएका दर्खास्त मध्ये यस कार्यालयमा मिति २०७२–०२–०५ गते वसेको सिफारिस समितिको निर्नयानुसार निम्नानुसार छनोट भएकाले कवुलियत गर्न आउनुहुन सूचित गरिन्छ । क्र‍‌.स. विद्यार्थीको नाम कर्मचारी / अभिभावकको नाम संकेत नं. कार्यालयको नाम पद आ.ब. १ सदिक्षा खड्का दिलबहादुर खड्का १४९८७० कारागारा कार्यालय रुकुम स.ले.पा. ०७०/०७१ २ विनोद के.सी. देवबहादुर के.सी. १२४४०७ क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला वाँके प्रा.स. ०७०/०७१ ३ कविता खड्का वेलमता खड्का १६०२४८ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रुकुम टा.ना.सु. ०७०/०७१

 • निष्कृय संस्थाहरू सूचीबाट हटाइएको २०७२-३-२५

    नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन शाखाको च. नं. ५१४ मिति २०७१।०९।१४ गतेको संस्था दर्ता सम्बन्धमा भएको पत्रको बुँदा नं ५ बमोजिम ५ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म नवीकरण नगरेका देहाय बमोजिमका १६९ ओटा निष्कृय संस्थाहरू मिति २०७२।०३।२४ गतेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुमको निर्णानुसार सूचीबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ ।

 • भूकम्पको राहत सम्बन्धी २०७२-३-१८

  भूकम्पले पूर्ण घर क्षति भएका र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नभएकाले असार मसान्तसम्म तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन हुन अनुरोध छ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय