Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६/०१/३/ देखी ५ गते सम्म सञ्चालित एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर अठविसकोट न.पा. खदी