नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


सबै डाउनलोड

Title Size Download
MRP फाराम 2761 KB Download
राहदानी फारामको पछाडि पट्टी नागरिकता प्रमाणपत्र रुजुकाे नमुना 26 KB Download
वंशजको आधारमा नागरिकताको लागी दरखास्त फाराम (अनुसुचि-१) 61 KB Download
अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको ढाँचा (खण्ड-क)) 17 KB Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय