नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


रुकुम जिल्लाका सुचना अधिकारीकाे नामावली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम
(रुकुम जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको नामावली)
क्र.स. कार्यालयको नाम सूचना अधिकारीको नामथर पद कार्यालयको फोन/फ्याक्स नं. मोवाइल नं. र्इमेल
             

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय