नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


मुद्दा फाँट

 

मुद्दाफाँट हेर्ने कर्मचारीको विवरण

 

सि.नं.

नाम थर

पद

मोबाइ नं.

इमेल

बलबहादुर के.सी.

खरिदार

  ९८४७८५२२८९

           

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय