नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


कम्प्युटर फाँट

कम्प्युटर फाँट हेर्ने कर्मचारीको विवरण

 

सि.नं.

नाम थर

पद

मोबाइ नं.

इमेल

जयराम के.सी.

क. अ.

९८४७९५६०९६

           

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय