Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कल्पना शाही


कल्पना शाही


कल्पना शाही
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल kalpanashahi2076@gmial.com
सम्पर्क 9844976962
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८