Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यमा के.सी. बुढा


यमा के.सी. बुढा


यमा के.सी. बुढा
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल yamakc77@gmail.com
सम्पर्क 9843216659
बहाल मिति २०७६ असार ५