नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


भूकम्पको राहत सम्बन्धी

भूकम्पले पूर्ण घर क्षति भएका र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नभएकाले असार मसान्तसम्म तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन हुन अनुरोध छ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय