नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


जिल्लास्तरिय छात्रवृत्तिमा छनौट भएको सम्बन्धी सूचन

 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७१–१२–२२ मा प्रकाशित सूचना वमोजिम जिल्ला स्तरिय छात्रवृत्तिको लागी यस कार्यालयमा पर्न आएका दर्खास्त मध्ये यस कार्यालयमा मिति २०७२–०२–०५ गते वसेको सिफारिस समितिको निर्नयानुसार निम्नानुसार छनोट भएकाले कवुलियत गर्न आउनुहुन सूचित गरिन्छ ।


क्र‍‌.स.

विद्यार्थीको नाम

कर्मचारी /

अभिभावकको नाम

संकेत नं. कार्यालयको नाम पद आ.ब.
सदिक्षा खड्का दिलबहादुर खड्का १४९८७० कारागारा कार्यालय रुकुम स.ले.पा. ०७०/०७१
विनोद के.सी. देवबहादुर के.सी. १२४४०७ क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला वाँके प्रा.स. ०७०/०७१
कविता खड्का वेलमता खड्का १६०२४८ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रुकुम टा.ना.सु. ०७०/०७१

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय