नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


बढुवा सूचना

नेपाल सरकार 
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
वढुवा समितिको सचिवालय, रुकुम 
सूचना प्रकाशन मिति २०७३/१२/०२

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, रुकुमकोट, मालपोत कार्यालय, चौरजहारी नगरपालिकाको कार्यालय चौरजहारी, रुकुममा रिक्त देहायको सेवा, समुह, श्रेणीको पदमा बढुवाद्धारा पदपुर्ति गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं बढुवा समितिका अध्यक्ष वंशीकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा मिति २०७३÷१२÷०१  गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको कार्यालयमा बढुवाको लागी सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हुँदा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा २०(४) र २४ (च) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

देहाय

नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समुह,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा पद संख्याजेष्ठता ३ र कार्यक्षमता २ गरी जम्मा ५

क्र.सं.

यो.क्र.नं.

बढुवाको किसिम

संकेत नं.

उम्मेदवारको नाम

कार्यरत कार्यालय

प्राप्ताङ्क

सिफारिस गरिएको कार्यालय

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन

१५१०६०

तुलवीर के.सी.

जिल्ला हुलाक कार्यालय, रुकुम

जि.प्रशा.का. रुकुम

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन

१६१८१३

हर्कबहादुर शाही

जिल्ला हुलाक कार्यालय, रुकुम

ई.प्रशा. का. रुकुमकोट रुकुम

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन

१९१७६५

राजेन्द्र वि.सी.

जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, रुकुम

जिल्ला हुलाक कार्यालय, रुकुम

कार्यक्षमता मुल्याङ्कन

१६०९२०

तिलकबहादुर रावत

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम

१००

मालपोत कार्यालय, रुकुम

कार्यक्षमता मुल्याङ्कन

१६७३०९

लोकबहादुर खत्री

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम

९५.८७

चौरजहारी नगरपालिकाको कार्यालय चौरजहारी रुकुम

Additional Documents

Title Size Download
1489514492.jpg 126 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय