Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रशासन शाखा (१३)


अावश्यक कागजातहरु

 • रु. १० को हुलाक टिकट सहित व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन 
 • सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुचनाको प्रति 
 • प्रहरी कार्यालयको सिफरिश/प्रतिवेदन 
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 
पुरा पढ्नुहोस

अावश्यक कागजातहरु

 • रु १०काे हुलाक टिकट सहित व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन 
 • नागरिकताको प्रमाणपत्र 
 • फरक परेका विवरणहरु देखिने कागजातहरु 
 • पालीका वा वडाको सिफारिश 
 • आवश्यकतानुसार प्रहरी सर्जमिन
पुरा पढ्नुहोस

अावश्यक कागजातहरु

 • रु १० को टिकट सहित व्यहोरा खुलेको निवेदन 
 • नागरिकता र पेन्सनपट्टाको फोटोकपी 
 • फरक परेका विवरणहरु देखिने कागजातहरु 
 • पालीका वा वडाको सिफारिश 
 • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
पुरा पढ्नुहोस

दलित प्रमाणित

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि  
 • राष्ट्रिय दलित आयोग वा पालीका वा वडाको .सिफारिश  
 • सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश
 • अन्य जिल्लाको हकमा बसाईसराई वा लालपुर्जा  प्रमाणपत्रको फोटोकपी  
 • रु १० को हुलाक टिकट
पुरा पढ्नुहोस