Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)को बैठक


मिति २०७६/०५/०१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष श्री उपेन्द्रराज पौड्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)काे बैठक वसी देहाय वमोजिमकाे निर्णयहरु भएकाे ।