Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम सञ्चालन सम्वन्धी वार्षिक कार्ययाेजना (आ.व. २०७६/०७७)