Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालय अनुगमन

2 महिना अगाडी

2076-05-02


मिति २०७६/०५/०१ गते यस रुकुम (पश्चिम) जिल्ला स्थित ५ (पाँच) वटा संघिय र प्रादेशिक कार्यालयहरुको अनुगमन भएको । कार्यालय अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतहरुकाे सम्वन्धमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखहरुवाट स्पष्टिकरण माग गरिएकाे र साधारण कैफियतहरु सुधारका लागी आवश्यक निर्देशन दिइएकाे छ ।