Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालय प्रमुखको वैठक

2 महिना अगाडी

2076-05-02


मिति २०७६/०५/०१  गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उपेन्द्रराज पोड्यालको अध्यक्षतामा यस रुकुम (पश्चिम) जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय संघ संस्थाहरुवाट भए गरेका काम कार्वाहीको समिक्षा गरियो ।