Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७६ (रुकुम पश्चिम)