Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

मिति २०७६-०९-१७ गते यस जिल्ला अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम (पश्चिम) मा कार्यरत जिल्ला सुरक्षा समिति रुकुम (पश्चिम) का सदस्य प्र.ना.उ. श्री सुमित खड्काको विदाइ कार्यक्रमका तस्विरहरु