Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

रुकुम (पश्चिम) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौड्याल मिति २०७६/०२/२७ मा पदभार ग्रहन गर्दै