Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

बद्रीनाथ गैह्रे

  • बद्रीनाथ गैह्रे

बद्रीनाथ गैह्रे


बद्रीनाथ गैह्रे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल daorukum@gmail.com
सम्पर्क 9857837777
बहाल मिति २०७७ आश्विन १२