Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

मानबहादुर खड्का


मानबहादुर खड्का


मानबहादुर खड्का
हलुका सवारी चालक

शाखा प्रसाशन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9866931977
बहाल मिति N/A