Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सार्वजनिक विदा सम्वन्धमा

2075-11-23

2075-11-23


नेपाल राजपत्र खण्ड ६७) काठमाडाै, चैत १४ गते,  २०७५ साल (अतिरिक्ताङ्क ४७ भाग ५  मा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०७५ साल फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा मुलुकभरी सबैलाइ सार्वजनिक विदा दिने भनि उल्लेख गरेकाले सो दिन सार्सवजनिक विदा हुने व्यहोरा सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकाे छ ।  

 

पुरा विवरण हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोेस