Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०

visit_nepal_year_2020_ntb_dmo_site_banner.jpeg
नेपाल भ्रमण वर्ष
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाइ सफल पारौ
Visit_nepal.png
भ्रमण वर्ष
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०