Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बद्रीनाथ गैह्रे बद्रीनाथ गैह्रे प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857837777
daorukum@gmail.com
2 शेरबहादुर पुन शेरबहादुर पुन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857820090
sherpmg@yahoo.com
3 जितविर बिष्ट जितविर बिष्ट नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9748502362
4 तुलविर के.सी. तुलविर के.सी. नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9844917436
5 यमा के.सी. बुढा यमा के.सी. बुढा नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9843216659
yamakc77@gmail.com
6 ताेषराज के‍.सी. ताेषराज के‍.सी. नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9847934799
toshrajkc62@yahoo.com
7 शुसिला खड्का (दाहाल) शुसिला खड्का (दाहाल) लेखापाल लेखा शाखा 9868247916
dahal.shusila@gmail.com
8 जयराम के.सी. जयराम के.सी. कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9847956096
jayabasibang@yahoo.com
9 दिलिप वि.सी. दिलिप वि.सी. कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9848015170
budhathokidilip@nepal.gov.np
10 गाेपिलाल शर्मा (विवरण दर्ता अपरेटर) गाेपिलाल शर्मा (विवरण दर्ता अपरेटर) कम्प्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचय-पत्र विवरण दर्दा स्टेसन 9844983597
11 देवबहादुर वली देवबहादुर वली खरिदार मुद्दा शाखा 9847936113
olidevbahadur@gmail.com
12 एकेन्द्रा घर्ती एकेन्द्रा घर्ती खरिदार नागरिकता शाखा 9812855321
13 कल्पना शाही कल्पना शाही खरिदार मुद्दा शाखा 9844976962
kalpanashahi2076@gmial.com
14 मानबहादुर खड्का मानबहादुर खड्का हलुका सवारी चालक प्रसाशन शाखा 9866931977
15 जसविर खत्री जसविर खत्री कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9747011164
16 खिमबहादुर के.सी. खिमबहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9866923660
17 बिनाराम खड्का बिनाराम खड्का कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9847945975
18 अञ्जु घर्ती अञ्जु घर्ती कार्यालय सहयोगी मुद्दा शाखा 9844914892
19 निता कुमारी नेपाली निता कुमारी नेपाली कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844917336
20 अर्जुन विष्ट (दर्ता सहयोगी) अर्जुन विष्ट (दर्ता सहयोगी) कार्यालय सहयोगी राष्ट्रिय परिचय-पत्र विवरण दर्दा स्टेसन 9869553196