Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

०७६/०२/३० गते सम्म पेश भएका तयार राहादानी वितरण सम्वन्धमा

2 महिना अगाडी

2076-04-21


राहादानी विभागवाट यस कार्यालयमा मिति २०७६ जेठ ३० गते सम्म पेश भएका राहदानी तयार भइ आएकाे र हाल यस कार्यालय वाट उक्त राहदानी वितरण भइरहेकाले हाल सम्म राहदानी लिन बाँकि सेवा ग्राहीले साथमा सक्कल नागरिकता, यस कार्यालयले दिएको रसिद र फाेटाे लिइ आफै यस कार्यालयमा उपस्थित भइ बुझि लिनुहुन अनुरोध छ । साथै ०७५/०७६ आ.व.काे १२ औ लटका राहादानी वनेर आएका सेवाग्राहीकाे नाम नामेसी सहितकाे विवरण यसै साथ संलग्न छ । 

Attached Files