Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

प्रशासन शाखा (१३)


अावश्यक कागजातहरु

  • रु. १० को हुलाक टिकट सहित व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन 
  • सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुचनाको प्रति 
  • प्रहरी कार्यालयको सिफरिश/प्रतिवेदन 
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 
पुरा पढ्नुहोस

अावश्यक कागजातहरु

  • रु १०काे हुलाक टिकट सहित व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन 
  • नागरिकताको प्रमाणपत्र 
  • फरक परेका विवरणहरु देखिने कागजातहरु 
  • पालीका वा वडाको सिफारिश 
  • आवश्यकतानुसार प्रहरी सर्जमिन
पुरा पढ्नुहोस

अावश्यक कागजातहरु

  • रु १० को टिकट सहित व्यहोरा खुलेको निवेदन 
  • नागरिकता र पेन्सनपट्टाको फोटोकपी 
  • फरक परेका विवरणहरु देखिने कागजातहरु 
  • पालीका वा वडाको सिफारिश 
  • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
पुरा पढ्नुहोस

दलित प्रमाणित

  • व्यहोरा खुलेको निवेदन
  • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि  
  • राष्ट्रिय दलित आयोग वा पालीका वा वडाको .सिफारिश  
  • सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश
  • अन्य जिल्लाको हकमा बसाईसराई वा लालपुर्जा  प्रमाणपत्रको फोटोकपी  
  • रु १० को हुलाक टिकट
पुरा पढ्नुहोस