Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नागरिकता शाखा (५)


आवश्यक कागजातहरु

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फाराम भरी पालीका वा वडाको सिफारिश सहित पेश गर्ने
 • बाबु वा अामाको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • बाबु, आमा वा बंशज खुल्ने नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित सनाखत गर्ने
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता र पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र र सनाखत
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र अन्य जिल्लाको भए रेकर्ड वा नागरिकताको अभिलेख भिडान एकीन गरेको निस्सा
 • बसाई सरि आएकाको हकमा बसाई सराई, जग्गाधनी लालपुर्जा
 • रु १० को हुलाक टिकट
पुरा पढ्नुहोस

अावश्यक कागजातहरु

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फाराम भरी पालीका वा वडाको सिफारिश सहित पेश गर्ने
 • तीन पुस्ता भित्रको नातेदारसँग पुस्ता र नाता खुल्ने गरी पालीका वा वडाको नाता प्रमाणित
 • निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र फोटोकपी राखी गरिएको सनाखत
 • जन्म दर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • प्रहरी सर्जमिन
 • रु १० को हुलाक टिकट
पुरा पढ्नुहोस

अावश्यक कागजातहरु

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फाराम भरी पालीका वा वडाको सिफारिश सहित पेश गर्ने
 • कानूनी रुपमा संरक्षकत्व प्राप्त भएको आधार÷प्रमाण
 • हक दावी गर्ने सम्बन्धी प्रकाशित सूचना
 • संरक्षकत्व (विधिवत) प्राप्त संस्थाको किटानी सिफारिश पत्र
 • संस्थाको प्रमुखको नागरिकता र सनाखत
 • प्रहरी सर्जमिन
 • आवश्यकता अनुसार गोप्य बुझने
 • रु १० को हुलाक टिकट
पुरा पढ्नुहोस

अाश्यक कागजातहरु

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फारममा पालीका वा वडाको सिफारिश
 • बाबु, आमा, दाजु, भाई को नागरिकताको प्रमाणपत्र सो नभएमा दिदी बहिनी मध्ये १ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • विवाहदर्ता प्रमाण पत्र
 • नाता कायम भए सो प्रमाण
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • जन्म दर्ता
 • पति वा ससुरा/सासु/जेठाजु/देवरको नागरिकता प्रमाणपत्र र सनाखत
पुरा पढ्नुहोस