Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

धेरै सोधिएका


१. व‌ंशजकाे नाताले नागरिकता वनाउदाँ अावश्यक पर्ने कागजात के के हुन ?
- सम्वन्धित वडा कार्यालयकाे अनुसूचि १ वमाेजिमकाे सिफारिस ।
- बाबु वा अामाकाे नागरिकताकाे छाँयाकपी ।
- जन्मदर्ता प्रमाण-पत्रकाे छाँयाकपी ।
- पढेका सेवाग्राहिकाे हकमा:- शैक्षिक योग्ता प्रमाण-पत्रकाे छाँयाकपी ।
- रु १० काे हुलाक टिकट ।
- दुवै कान देखिने हालसालै खिचिकाे (२.५*३)cm साइजकाे फाेटाे २ वटा ।
- बाबु वा अामा वाहेक अरु सनाखत गर्न अाएमा सम्वन्धित व्यक्तिकाे नागरिकताको छाँयाकपी । तर अरु सनाखत गर्न अाउदा नागरिकता वनाउन अाउने व्यक्ति सँग नाता खुल्ने कागज अनिवार्य हुनु पर्दछ । 

२. प्रतिलिपि नागरिकता वनाउदाँ अावश्यक पर्ने कागजात के के हुन ?
- सम्वन्धित वडा कार्यालयकाे अनुसूचि २ वमाेजिमकाे सिफारिस ।
- उपलव्ध भए सम्म झुत्राे भएकाे नागरिकता, नागरिकता छाँयाकपी ।
- रु १३ काे हुलाक टिकट । 
- दुवै कान देखिने हालसालै खिचिकाे (२.५*३)cm साइजकाे फाेटाे २ वटा ।

२.१. पतिकाे नामथर र वतन कायम गरि प्रतिलिपि नागरिकता वनाउदाँ अावश्यक पर्ने कागजात के के हुन्?
- सम्वन्धित वडा कार्यालयकाे अनुसूचि २ वमाेजिमकाे सिफारिस ।
- उपलव्ध भए सम्म झुत्राे भएकाे नागरिकता, नागरिकता छाँयाकपी ।
‍- पतिकाे नागरिकता छाँयाकपी ।
- विवाह दर्ता प्रमाण-पत्रकाे छाँयाकपी ।
- रु १३ काे हुलाक टिकट । 
- दुवै कान देखिने हालसालै खिचिकाे (२.५*३)cm साइजकाे फाेटाे २ वटा ।
- पति वाहेक अरु सनाखत गर्न अाएमा सम्वन्धित व्यक्तिकाे नागरिकताको छाँयाकपी । तर अरु सनाखत गर्न अाउदा नागरिकता वनाउन अाउने व्यक्ति सँग नाता खुल्ने कागज अनिवार्य हुनु पर्दछ ।
पुरा पढ्नुहोस