Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)को बैठक

मिति २०७६/०५/०१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष श्री उपेन्द्रराज पौड्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)काे बैठक वसी देहाय वमोजिमकाे निर्णयहरु भएकाे ।


Attached Files