Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

कार्यालय प्रमुखको नियमित बैठक

मिति २०७७-०३-०१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उपेन्द्रराज पौड्यालको अध्यक्षतामा कार्यालय प्रमुखको बैठक वस्यो । उक्त बैठकमा कोभिड-१९ को वढ्दो जोखिम र संवेदनशिलताको विचमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूत गर्न र गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा, सिंहदरवार काठमाडौको प.सं. शा.सु. ०७६/०७७-६ च.नं. ४१५२ मिति २०७७-०२-२९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा कार्यान्वयनमा थप क्रियाशिलता, जागरुक र समन्वयत्मक तवरवाट कार्यसम्पादन गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।