Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

कार्यालय प्रमुखको वैठक

मिति २०७६/०५/०१  गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उपेन्द्रराज पोड्यालको अध्यक्षतामा यस रुकुम (पश्चिम) जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय संघ संस्थाहरुवाट भए गरेका काम कार्वाहीको समिक्षा गरियो ।