Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

सेवाग्राहीका लागि जरुरी जानकारी एव सूचना

2075-10-15

2075-10-15


  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने कुनैपनि सेवा वापत सेवाग्राहीले तोकिएको दस्तुरभन्दा वढी तिर्नु पर्दैन ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्राप्त गर्न कसैलाई भनसुन गराउनु पर्दैन ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न कुनै विचौलीयको सहयोग नलिइदिनु होला । यदि विचौलीयले काम गराइदिन्छु भनी तपाईहरुलाई रकम मागेमा वा तपाईका कागजात मागेमा सहायक प्रजिअ वा प्रजिअलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु होला ।
  • जेष्ठनागरिक, अपांगता वा कुनैपनि कारणले असत्तका लागि प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
  • सहायता कक्षका कर्मचारीहरुले तपाइको सहायताका लागि तत्पर रहने छन ।
  • यस कार्यालय सम्बन्धी कुनै सूचना आवश्यक परेमा सूचना अधिकारी श्री शेरबहादुर पुन मो.नं.  ९८४१६४५१५८ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
  • यस कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग सम्बन्धित कुनै विषयमा जानकारी, गुनासा र सुझाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ९८५७८३७७७७ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
  • यस कार्यालयका वारेमा अन्य जानकारीका लागि यस कार्यालयको वेवसाइट http://daorukumwest.moha.gov.np/ , facebookpage:- dao.rukumwest.7  twitter :- daorukum मा हेर्नु होला ।

Attached Files