Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 उपेन्द्र राज पौड्याल उपेन्द्र राज पौड्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्याङ्जा 9857837777
2 शेरबहादुर पुन शेरबहादुर पुन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुसिकाेट न.पा. -४ रुकुम पश्चिम 9841645158
sherpmg@yahoo.com
3 जितविर बिष्ट जितविर बिष्ट नायब सुब्बा मुसिकाेट न.पा. -२ रुकुम पश्चिम नागरिकता शाखा 9748502362
4 तुलविर के.सी. तुलविर के.सी. नायब सुब्बा मुसिकाेट न.पा. -६ रुकुम पश्चिम नागरिकता शाखा 9844917436
5 यमा के.सी. बुढा यमा के.सी. बुढा नायब सुब्बा मुसिकोट न.पा. -६ रुकुम पश्चिम राहदानी शाखा 9843216659
yamakc77@gmail.com
6 लाेकबहादुर घर्ती लाेकबहादुर घर्ती नायब सुब्बा मुसिकाेट न.पा. १३ रुकुम पश्चिम प्रसाशन शाखा 9847994180
lokbahadurgharti.mogar@gmail.com
7 एक्कबहादुर के.सी. एक्कबहादुर के.सी. लेखापाल मुसिकाेट न.पा. -५ रुकुम पश्चिम लेखा शाखा
8 जयराम के.सी. जयराम के.सी. कम्प्यूटर अपरेटर मुसिकोट न.पा. - ६ रुकुम पश्चिम नागरिकता शाखा 9847956096
jayabasibang@yahoo.com
9 देवबहादुर वली देवबहादुर वली खरिदार मुसिकाेट न.पा. -३ रुकुम पश्चिम मुद्दा शाखा 9847936113
olidevbahadur@gmail.com
10 एकेन्द्रा घर्ती एकेन्द्रा घर्ती खरिदार मुसिकोट न‍.पा. ४ रुकुम पश्चिम नागरिकता शाखा 9812855321
11 कल्पना शाही कल्पना शाही खरिदार बाँफिकोट गा.पा. ४ रुकुम पश्चिम मुद्दा शाखा 9844976962
kalpanashahi2076@gmial.com
12 मानबहादुर खड्का मानबहादुर खड्का हलुका सवारी चालक मुसिकाेट न.पा. -२ रुकुम पश्चिम प्रसाशन शाखा 9866931977
13 जसविर खत्री जसविर खत्री कार्यालय सहयोगी मुसिकाेट न.पा. -२ रुकुम पश्चिम नागरिकता शाखा 9747011164
14 खिमबहादुर खत्री खिमबहादुर खत्री कार्यालय सहयोगी मुसिकाेट न.पा. -५ रुकुम पश्चिम नागरिकता शाखा 9866923660
15 बिनाराम खड्का बिनाराम खड्का कार्यालय सहयोगी मुसिकाेट न.पा. -२ रुकुम पश्चिम प्रसाशन शाखा 9847945975
16 अञ्जु घर्ती अञ्जु घर्ती कार्यालय सहयोगी मुसिकाेट न.पा. -१ रुकुम पश्चिम प्रसाशन शाखा 9844914892
17 निता बि‍.क. निता बि‍.क. कार्यालय सहयोगी मुसिकाेट न.पा. -१ रुकुम पश्चिम प्रसाशन शाखा 9844917336
18 गाेपिलाल शर्मा गाेपिलाल शर्मा कार्यालय सहयोगी खाेलागाउँ - ९ रुकुम प्रसाशन शाखा 9844983597