Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

7 महिना अगाडी

2077-01-09


मिति २०७७-०१-०९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम, मुसिकोट न.पा. र अन्य सरोकारवालाहरुको सक्रिय उपस्थितिमा मुसिकोट न.पा. वडा नं. १ र वडा नं. ४ को वजार क्षेत्रमा हालको घोषित लकडाउनवाट आम उपभाेक्तामा परेको समस्या लक्षित वजार अनुगमन सम्पन्न गरियो । कुल  अनुगमन भएका १२ वटा पसलहरुमा खाद्यान्नको हालको सञ्चितिको स्थिति, मासिक अनुमानित माग, मुल्य वृद्धि भए नभएको अवस्था,  अखाद्य वस्तु नस्ट गर्ने कार्य, कालोबजार नियन्त्रण तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामाथी उपभाेक्ताको सहज पहुँच लगायतका विषयवस्त समेटी प्रभावकारी वजार अनुगमण सम्पन्न भयाे ।