Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

कार्यालय अनुगमन

2076-05-02

2076-05-02


मिति २०७६/०५/०१ गते यस रुकुम (पश्चिम) जिल्ला स्थित ५ (पाँच) वटा संघिय र प्रादेशिक कार्यालयहरुको अनुगमन भएको । कार्यालय अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतहरुकाे सम्वन्धमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखहरुवाट स्पष्टिकरण माग गरिएकाे र साधारण कैफियतहरु सुधारका लागी आवश्यक निर्देशन दिइएकाे छ ।